श्रावस्त

अयोध्या के राजा।

[छुपाएँ]देवासंभारतीय पौराणिक वंशावली
यादवकुलमनुइलापुरुरवस्आयुनहुषययातियदुक्रोष्टुवृजिनिवन्त्स्वाहिरुशद्गुचित्ररथशशबिन्दुपृथुश्रवस्अन्तरसुयज्ञउशनस्शिनेयुमरुत्तकम्बलबर्हिस्रुक्मकवचपरावृत्ज्यामघविदर्भक्रथभीमकुन्तिधृष्टनिर्वृतिविदूरथदशार्हव्योमन्जीमूतविकृतिभीमरथरथवरदशरथएकादशरथशकुनिकरम्भदेवरातदेवक्षत्रदेवनमधुपुरुवशपुरुद्वन्तजन्तुसत्वन्त्भीमअन्धककुकुरवृष्णिकपोतरोमनविलोमन्नलअभिजित्पुनर्वसुउग्रसेनकंसकृष्णसाम्ब
पौरवकुलमनुइलापुरुरवस्आयुनहुषययातिपूरुजनमेजयप्राचीन्वन्त्प्रवीरमनस्युअभयदसुधन्वन्बहुगवसंयतिअहंयातिरौद्राश्वऋचेयुमतिनारतंसुदुष्यन्तभरतभारद्वाजवितथभुवमन्युबृहत्क्षत्रसुहोत्रहस्तिन्अजमीढनीलसुशान्तिपुरुजानुऋक्षभृम्यश्वमुद्गलब्रह्मिष्ठवध्र्यश्वदिवोदासमित्रयुमैत्रेयसृञ्जयच्यवनसुदाससंवरणसोमककुरुपरीक्षित १जनमेजयभीमसेनविदूरथसार्वभौमजयत्सेनअराधिनमहाभौमअयुतायुस्अक्रोधनदेवातिथिऋक्ष २भीमसेनदिलीपप्रतीपशन्तनुभीष्मविचित्रवीर्यधृतराष्ट्रपाण्डवअभिमन्युपरीक्षितजनमेजय
अयोध्याकुलमनुइक्ष्वाकुविकुक्षि-शशादकुकुत्स्थअनेनस्पृथुविष्टराश्वआर्द्रयुवनाश्वश्रावस्तबृहदश्वकुवलाश्वदृढाश्वप्रमोदहरयश्वनिकुम्भसंहताश्वअकृशाश्वप्रसेनजित्युवनाश्व २मान्धातृपुरुकुत्सत्रसदस्युसम्भूतअनरण्यत्रसदश्वहरयाश्व २वसुमतत्रिधनवन्त्रय्यारुणसत्यव्रतहरिश्चन्द्ररोहितहरितविजयरुरुकवृकबाहुसगरअसमञ्जस्अंशुमन्तदिलीप १भगीरथश्रुतनाभागअम्बरीशसिन्धुद्वीपअयुतायुस्ऋतुपर्णसर्वकामसुदासमित्रसहअश्मकमूलकशतरथऐडविडविश्वसह १दिलीप २दीर्घबाहुरघुअजदशरथरामकुशअतिथिनिषधनलनभस्पुण्डरीकक्षेमधन्वन्देवानीकअहीनगुपारिपात्रबलउक्थवज्रनाभशङ्खन्व्युषिताश्वविश्वसह २हिरण्याभपुष्यध्रुवसन्धिसुदर्शनअग्निवर्णशीघ्रमरुप्रसुश्रुतसुसन्धिअमर्षविश्रुतवन्त्बृहद्बलबृहत्क्षय
अन्य राजादिवोदास (काशी)दुर्दम (हैहय)केकय (आनव)गाधी (कान्यकुब्ज)अर्जुन (हैहय)विश्वामित्र (कान्यकुब्ज)तालजङ्घ (हैहय)प्रचेतस् (द्रुह्यु)सुचेतस् (द्रुह्यु)सुदेव (काशी)दिवोदास २ (काशी)बलि (आनव)
कलियुगमहाभारत के आगे के काल के लिये देखियेः कलियुग वंशावली
Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *